PŘEDSTAVENÍ SPOLKU OUT, Z.S.

Jsme zájmový spolek pro děti s diagnózou PAS (porucha autistického spektra) a pro jejich rodiče.

Chceme sdružovat rodiče a děti s PAS – radit si, vyměňovat zkušenosti a sdílet každodenní život. Zřizujeme klubovnu-hernu pro ty, kteří v rámci svých specifických potřeb nikam nemohou. Zaměřit se chceme především na nízkofunkční autisty – tedy ty, kteří mají nejtěžší hendikep – a přesto si zaslouží svůj prostor pro trávení volného času, víkendů a prázdnin…

Působíme v Plzni a budeme rádi, když s námi budete spolupracovat!

Kontakt: Mgr. Jana Ždimerová, předseda spolku
OUT, z.s., Doudlevecká 55, 301 00, Plzeň
tel. 604 325 937