PŘÍBĚH SPOLKU OUT

Na začátku nás spojil stejný životní úděl – tři ženy s dětmi s PAS /porucha autistického spektra/. A potom ta základní otázka: když děti opustí vyučování ve Speciální škole, mají si kde hrát? Mají bezpečný prostor, který respektuje jejich potřeby? Odpověď byla jasná…. nemají. Myšlenka na založení spolku zrála dlouho. Zásadní posun způsobila návštěva konference, pořádané p. Evou Šafránkovou, zastupitelkou Městského obvodu Plzeň 3 na podzim 2018. V diskusi nám vyjádřili podporu zastupitelé ÚMO 3 a  my se konečně rozhodly jít do toho spolu – protože sociální služby, volnočasové prostory pro děti s autismem téměř neexistují. V březnu 2019 vznikl zájmový spolek OUT, spolek pro rodiče a děti s PAS. Zaměřujeme se na děti s nízkofunkčním autismem, tedy ty, které jsou nejhůře zapojitelné do běžného života –  ty, které špatně mluví, jsou citlivé na podněty z okolí, potřebují víc času, ticha, prostoru a pochopení.
      V úvodu naši činnost podpořila TOP O9 – Plzeňského kraje, věnovala nám finanční částku z tomboly svého plesu, a tak jsme odstartovaly hledáním prostor. Od června 2019 působíme v Akademii hotelnictví a cestovního ruchu v Plzni. Zřídily jsme hernu- třídu pro naše děti – a zároveň chceme sdružovat rodiče a sourozence dětí s PAS, sdílet náš svět, šířit osvětu o autismu a prostě být všichni spolu….
                                                           Jana Ždimerová s Eliškou                                                           Šárka Dvořáková s Jolankou                                                           Lenka Sedláková s Dominikem