Program spolku OUT

listopad a prosinec 2021:

13. a 20.11. herna pro děti od 10 hod.

27.11. cvičení s FILIPEM od 10 hodin

4.12. sobotní herna od 10 hod.

11.12. beseda s Filipem „Jak pracovat s tablety“

19.12. soutěže pro děti a vánoční posezení pro přátele spolku OUT od 10 hod.

Sídlíme na adrese: Nade Mží 1,Hotelová škola, Plzeň- Skvrňany.

Prosíme o přihlášení na akce předem telefonicky nebo e-mailem.

Program a případné změny k dispozici na Facebooku “skupina OUT“.

Webovky: out-plzen.cz

OUT“je zájmový spolek zejména pro rodiče a děti s PAS

(poruchou autistického spektra)

janazdimerova@email.cz

tel. 604 325 937

č.ú.288056440/0300